Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Izdavanje odobrenja za zatvaranje za saobraćaj ulica ili dijela ulica, odnosno zauzimanje druge javne saobraćajne površine (trotoara, pješačke staze i sl.)

STRANKA: Podnosi zahtjev za izdavanje odobrenja za zatvaranje – zauzimanje javne saobraćajne površine (trotoara, kolovoza i drugih saobraćajnih površina), uz prilaganje sljedeće dokumentacije: Popunjen obrazac: Zahtjev za saglasnost za zauzimanje saobraćajnice ili dijela saobraćajne površine; Građevinska dozvola, odnosno prijava građenja podnijeta Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma ukoliko se radi o izgradnji, rekonstrukciji ili adaptaciji objekta; Saglasnost Skupštine […]

Ovjera cjenovnika za linijski gradski i prigradski prevoz putnika i auto taksi prevoz

STRANKA: Podnosi zahtjev za ovjeru cjenovnika za linijski i prigradski prevoz putnika i auto-taxi prevoz, uz prilaganje sljedeće dokumentacije:      Popunjen obrazac: Zahtjev za ovjeru cjenovnika;    Dostava popunjenog obrasca ovjereno od strane prevoznika;    Dokaz o plaćenoj lokalnoj administrativnoj taksi u iznosu od 2,00€ + 3,00€ na žiro-račun Glavnog grada Podgorice, broj: 540-3026777-81.   ORGAN: Odlučuje o zahtjevu, ako stranka ispunjava uslove ovjerava […]

Ovjera i registracija reda vožnje u gradskom i prigradskom prevozu putnika

STRANKA: Podnosi zahtjev za ovjeru i registraciju reda vožnje u gradskom i prigradskom prevozu putnika, uz prilaganje sljedeće dokumentacije:   Dokaz o plaćenim novčanim kaznama registrovanim u evidenciji Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava ; Dokaz o plaćenoj lokalnoj administrativnoj taksi u iznosu od 2,00€ + 3,00€ na žiro-račun Glavnog grada Podgorice, broj: 540-3026777-81.   ORGAN: Odlučuje o zahtjevu, ako stranka ispunjava […]

Izdavanje saglasnosti za kretanje teretnih i priključnih vozila u ulicama gdje je zabranjen saobraćaj za teretna i priključna vozila čija je najveća dozvoljena masa preko 3,5 t

STRANKA: Podnosi zahtjev za izdavanje saglasnosti  za kretanje teretnih i priključnih vozila u ulicama gdje je zabranjen saobraćaj za teretna i priključna vozila čija je najveća dozvoljena masa preko 3,5 t, uz prilaganje sljedeće dokumentacije:   Popunjen obrazac: Zahtjev za izdavanje saglasnosti za kretanje teretnih i priključnih vozila u zabranjenu zonu dozvoljene mase preko 3,5t; Izvod iz CRPS-a […]

Izdavanje saglasnosti za snabdijevanje maloprodajnih objekata, ugosteljskih objekata i objekata u izgradnji i slično, u zoni smirenog saobraćaja

STRANKA: Podnosi zahtjev za izdavanje saglasnosti za snabdijevanje maloprodajnih objekata, ugostiteljskih objekata i objekata u izgradnji i slično, uz prilaganje sljedeće dokumentacije:   Popunjen obrazac: Zahtjev za izdavanje saglasnosti za snabdijevanje maloprodajnih objekata, ugostiteljskih objekata; Izvod iz CRPS-a ukoliko se radi o pravnom licu ili preduzetniku; Ovjerena fotokopija saobraćajne dozvole kojom se vrši snabdijevanje; Planirana trasa kojom će […]

Izdavanje rješenja za vanredni prevoz tereta

STRANKA: Podnosi zahtjev za izdavanje rješenja za obavljanje vanrednog prevoza tereta za svaki prevoz posebno, uz prilaganje sljedeće dokumentacije: Popunjen obrazac: Zahtjev za izdavanje dozvole za vanredni prevoz tereta; Izvod iz CRPS-a ukoliko se radi o pravnom licu ili preduzetniku; Izvod licence za vozilo kojim se vrši vanredni prevoz tereta; Planirana trasa kojom će se vanredni prevoz vršiti; Navesti […]

Zahtjev za slobodan pristup informacijama

STRANKA: Podnosi zahtjev za slobodan pristup informacijama, uz prilaganje sljedeće dokumentacije: Popunjen obrazac: Zahtjev za slobodan pristup informacijama, koji treba da sadrži: Naziv informacije ili podatke na osnovu kojih se ona može identifikovati; Način na koji se želi ostvariti pristup informaciji; Podatke o podnosiocu zahtjeva (ime, prezime i adresa fizičkog lica ili naziv i adresa pravnog lica), odnosno […]

Odobrenje za postavljanje parkinga za bicikla

STRANKA: Podnosi zahtjev za postavljanje parkinga za bicikla, uz prilaganje sljedeće dokumentacije: Popunjen obrazac: Zahtjev za postavljanje parking mjesta za biciklo; Skica parking mjesta; Dokaz o plaćenoj lokalnoj administrativnoj taksi u iznosu od 2,00€ + 3,00€ na žiro-račun Glavnog grada Podgorice, broj: 540-3026777-81.   ORGAN: Odlučuje o zahtjevu, ako stranka ispunjava sve tražene uslove, donosi se rješenje kojim se utvrđuje […]

Odobrenje za rezervaciju parking mjesta na javnim parkiralištima

STRANKA: Podnosi zahtjev za rezervaciju parking mjesta na opštim parkiralištima. Zahtjev mogu predati državni organi, organi Glavnog grada, javne službe, diplomatski i drugi strani predstavnici, druga pravna lica i preduzetnici, uz prilaganje sljedeće dokumentacije: Izvod iz CRPS – Poreska uprava, Dokaz o plaćenoj lokalnoj administrativnoj taksi u iznosu od 2,00€ + 10,00€ na žiro-račun Glavnog grada Podgorice, broj: […]