Sekretarijat za saobraćaj

07/07/2020

– Ul. Vasa Raičkovića bb

– 020/ 235-185, 020/ 235-188, 020/ 675-654

saobracaj@podgorica.me

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina