Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Kontakti

GRADSKA UPRAVA

Gradonačelnica

Glavni administrator

Zamjenik gradonačelnice

Glavni administrator

-

Zamjenik gradonačelnice

Gradski menadžer

Glavna gradska arhitektica

ORGANI UPRAVE

Sekretarijat za lokalnu samoupravu i saradnju sa civilnim društvom

Sekretarijat za finansijske poslove i analizu budžeta

Sekretarijat za komunalne poslove

Sekretarijat za saobraćaj

Sekretarijat za preduzetništvo i investicije

Sekretarijat za socijalno staranje

Sekretarijat za sport

Sekretarijat za kulturu

Uprava lokalnih javnih prihoda

Direkcija za imovinu

Uprava za zaštitu imovinsko-pravnih interesa Glavnog grada

Uprava za inspekcijske poslove

POSEBNE SLUŽBE

Služba komunalne policije

Služba zaštite i spašavanja

Služba za unutrašnju reviziju i finansijsko upravljanje rizicima

STRUČNE SLUŽBE

Služba gradonačelnice

Služba Glavnog administratora

Služba glavne gradske arhitektice

Služba za međunarodnu saradnju i partenrstva

Služba za informacioni sistem

Služba za javne nabavke i komercijalne poslove

Služba za građane

Služba za zajedničke poslove

Služba za podršku poljoprivredi i ruralnom razvoju

Služba za odnose s javnošću