Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gradski menadžer

marjan-juncaj

Marjan Junčaj

U Službi gradonačelnika gradski menadžer je zadužen za:
  1. predlaganje i učešće u pripremi i realizaciji planova i programa razvoja Glavnog grada kojima se podstiče ekonomski razvoj, preduzetnička inicijativa i javno-privatno partnerstvo, te obezbjeđuju zaštita životne sredine i održivi razvoj;
  2. pripremu i upravljanje projektima koji se finansiraju iz međunarodnih fondova i drugih izvora i za praćenje njihove realizacije;
  3. izradu informacija i izvještaja o realizaciji gradskih projekata;
  4. uspostavljanje i vođenje baze podataka o planovima, programima, projektim, te za dostavu podataka o projektima i njihovoj realizaciji ministarstvu nadležnom za poslove ekonomije u skladu s posebnim zakonom;
  5. iniciranje izmjena i dopuna propisa koji otežavaju poslovnu inicijativu;
  6. druge poslove koje menadžeru povjeri gradonačelnik.