Sekretarijat za socijalno staranje

07/07/2020

Ul. Vuka Karadžića br.16
+ 382 20/ 447-160
+ 382 20/ 447-161
ivan.terzic@podgorica.me; sekretarijat.socijalno.staranje@podgorica.me

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020