Služba zaštite i spašavanja

07/07/2020

Josipa Broza br. 2

+382 20 658-151,
+382 20 658-152

fax: 020/658-153

sluzba.zastite@podgorica.me

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020