Sekretarijat za komunalne poslove

07/07/2020

Rimski trg br. 50
+382 20 235-184; +382 20 235-186;

E-mail: sekretarijat.kps@podgorica.me

Stambena oblast
+382 20 235-187

Komunalna oblast

+382 20 235-189

Nadzor nad radom javnih službi u komunalnoj oblasti
+382 20 235-188

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina