Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Ovjera cjenovnika za linijski gradski i prigradski prevoz putnika i auto taksi prevoz

STRANKA: Podnosi zahtjev za ovjeru cjenovnika za linijski i prigradski prevoz putnika i auto-taxi prevoz, uz prilaganje sljedeće dokumentacije:

 

  •    Popunjen obrazac: Zahtjev za ovjeru cjenovnika;
  •    Dostava popunjenog obrasca ovjereno od strane prevoznika;
  •    Dokaz o plaćenoj lokalnoj administrativnoj taksi u iznosu od 2,00€ + 3,00€ na žiro-račun Glavnog grada Podgorice, broj: 540-3026777-81.

 

ORGAN: Odlučuje o zahtjevu, ako stranka ispunjava uslove ovjerava se cjenovnik koji se dostavlja stranci.

ROK za ovjeru cjenovnika je 7 dana.

NAZNAKA PREDMETA: Neupravni postupak