Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zahtjev za ostvarivanje prava na ovjeru knjige popisa gostiju

STRANKA: Podnosi zahtjev za ostvarivanje prava na ovjeru knjige POPISA gostiju, uz prilaganje sljedeće dokumentacije: Popunjen obrazac: Obrazac 29 – Zahtjev za ostvarivanje prava na ovjeru knjige POPISA gostiju, Fotokopija odobrenja o obavljanju djelatnosti.ORGAN: Postupa po zahtjevu na način što podatke podnosioca zahtjeva upisuje u posebnu knjigu djelovodnika, a knjigu gostiju ovjerenu pečatom vraća stranci. […]

Zahtjev za slobodan pristup informacijama

STRANKA: Podnosi zahtjev za slobodan pristup informacijama, uz prilaganje sljedeće dokumentacije: Popunjen obrazac: Zahtjev za slobodan pristup informacijama, koji treba da sadrži:Naziv informacije ili podatke na osnovu kojih se ona može identifikovati;Način na koji se želi ostvariti pristup informaciji;Podatke o podnosiocu zahtjeva (ime, prezime i adresa fizičkog lica ili naziv i adresa pravnog lica), odnosno […]

Zahtjev za ostvarivanje prava na dodjelu kredita iz oblasti preduzetništva

STRANKA: Podnosi zahtjev za ostvarivanje prava na dodjelu kredita iz oblasti preduzetništva, uz prilaganje sljedeće dokumentacije: Popunjen obrazac: Obrazac-25.Zahtjev za dodjelu kredita iz oblasti preduzetništva, Biznis plan,Dokaz o ispunjenju uslova za obavljanje djelatnosti. ORGAN: Postupa po zahtjevu tako što prikuplja zahtjeve na prethodno raspisani oglas za dodjelu kredita. Komisija za dodjelu kredita iste razmatra i […]

Zahtjev za ostvarivanje prava na uvjerenje o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija

STRANKA: Podnosi zahtjev za ostvarivanje prava na uvjerenje o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, uz prilaganje sljedeće dokumentacije: Popunjen obrazac: Obrazac-17.1 Zahtjev za izdavanje uvjerenja. ORGAN: Postupa po zahtjevu i izdaje uvjerenje. ROK: Uvjerenje se izdaje po pravilu isti dan kad je stranka zatražila izdavanje, a najkasnije u roku od 8 dana od […]

Zahtjev za ostvarivanje prava na uvjerenje o činjenicama o kojima se ne vodi službena evidencija

STRANKA: Podnosi zahtjev za ostvarivanje prava na uvjerenje o činjenicama o kojima se ne vodi službena evidencija, uz prilaganje sljedeće dokumentacije: Popunjen obrazac: Obrazac-18.1 Zahtjev za izdavanje uvjerenja da nije upisan u registar preduzetnika,Popunjen obrazac: Obrazac -22.Uvjerenje o obavljanju poljoprivredne djelatnosti, Prepis lista nepokretnosti,Uvjerenje o kućnoj zajednici ukoliko se podnosilac zahtjeva ne vodi kao vlasnik […]

Zahtjev za ostvarivanje prava na rješenje o prestanku obavljanja djelatnosti

STRANKA: Podnosi zahtjev za ostvarivanje prava na rješenje o prestanku obavljanja djelatnosti, uz prilaganje sljedeće dokumentacije: Popunjen obrazac: Obrazac-16.2 Zahtjev za izdavanje rješenja o prestanku obavljanja djelatnosti preduzetnika, Original primjerak rješenja izdatog od strane Sekretarijata za preduzetništvo,Dokaz o oglašavanju rješenja nevažećim u Službenom listu Crne Gore, ukoliko je isto izgubljeno. ORGAN: Postupa po zahtjevu i […]

Zahtjev za ostvarivanje prava na rješenje o prestanku obavljanja djelatnosti privrednog društva

STRANKA: Podnosi zahtjev za ostvarivanje prava na rješenje o prestanku obavljanja djelatnosti, uz prilaganje sljedeće dokumentacije: Popunjen obrazac: Obrazac-16.1 Zahtjev za izdavanje rješenja o prestanku obavljanja djelatnosti privrednog društva, Original primjerak rješenja izdatog od strane Sekretarijata za preduzetništvo, Dokaz o oglašavanju rješenja nevažećim u Službenom listu Crne Gore, ukoliko je isto izgubljeno. ORGAN: Postupa po […]

Zahtjev za ostvarivanje prava na trajno rješenje kojim se odobrava obavljanje djelatnosti u vremenu dužem od propisanog

STRANKA: Podnosi zahtjev za ostvarivanje prava na trajno rješenje kojim se odobrava obavljanje djelatnosti u vremenu dužem od propisanog, uz prilaganje sljedeće dokumentacije: Popunjen odgovarajući obrazac: Obrazac-12.1 Zahtjev za izdavanje trajnog odobrenja o obavljanju djelatnosti u vremenu dužem od propisanog za privredno društvo i pravna lica, Obrazac-12.2 Zahtjev za izdavanje trajnog odobrenja o obavljanju djelatnosti […]

Prijava za ostvarivanje prava za obavljanje zanatske djelatnosti

STRANKA: Podnosi prijavu za ostvarivanje prava za obavljanje zanatske djelatnosti, uz prilaganje sljedeće dokumentacije: Popunjen obrazac u dva primjerka: Obrazac-14.1 Obrazac prijave zanatlije ORGAN: Nakon prijema prijave, ovlašćeno lice provjerava navode prijave u odnosu na usaglašenost sa propisom koji sadrži listu složenih i jednostavnih zanata i primjerak prijave daje podnosiocu. Na osnovu primjerka prijave koja […]

Zahtjev za ostvarivanje prava na rješenje o upisu u Centralni turistički registar po prijavi pružanja usluga nautičkog turizma

STRANKA: Podnosi zahtjev za ostvarivanje prava na rješenje o upisu u Centralni turistički registar po prijavi pružanja usluga nautičkog turizma, uz prilaganje sljedeće dokumentacije: Popunjen obrazac: Obrazac-9.1 Obrazac prijave za pružanje usluga nautičkog turizmaDokaz o pravu korišćenja luke,dijela luke,operetivne obale,…ili drugog prihvatnog i/ili plovnog objekta u slučaju da pruža usluge: iznajmljivanja plovnih objekata sa posadom […]