Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zahtjev za ostvarivanje prava na rješenje o prestanku obavljanja djelatnosti privrednog društva

STRANKA: Podnosi zahtjev za ostvarivanje prava na rješenje o prestanku obavljanja djelatnosti, uz prilaganje sljedeće dokumentacije:

Popunjen obrazac: Obrazac-16.1 Zahtjev za izdavanje rješenja o prestanku obavljanja djelatnosti privrednog društva,

Original primjerak rješenja izdatog od strane Sekretarijata za preduzetništvo,
Dokaz o oglašavanju rješenja nevažećim u Službenom listu Crne Gore, ukoliko je isto izgubljeno.

ORGAN: Postupa po zahtjevu i izdaje rješenje.

Rješenje se dostavlja stranci, Upravi za inspekcijske poslove / Turističkoj inspekciji/, Upravi lokalnih javnih prihoda, DOO “Vodovod i kanalizacija”, DOO “Čistoća”, DOO “Deponija” i a/a.

ROK: Rješenje se izdaje u roku od 20 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

VRSTA POSTUPKA: Upravni postupak.