Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zahtjev za ostvarivanje prava na trajno rješenje kojim se odobrava obavljanje djelatnosti u vremenu dužem od propisanog

STRANKA: Podnosi zahtjev za ostvarivanje prava na trajno rješenje kojim se odobrava obavljanje djelatnosti u vremenu dužem od propisanog, uz prilaganje sljedeće dokumentacije:

Popunjen odgovarajući obrazac:

Obrazac-12.1 Zahtjev za izdavanje trajnog odobrenja o obavljanju djelatnosti u vremenu dužem od propisanog za privredno društvo i pravna lica,

Obrazac-12.2 Zahtjev za izdavanje trajnog odobrenja o obavljanju djelatnosti u vremenu dužem od propisanog za preduzetnika,

Kopija prijave u skladu sa posebnim propisima,
Odluka nadležnog organa privrednog subjekta o rasporedu radnog vremena, ovjerena štambiljem Komunalne policije.

ORGAN: Odlučuje o zahtjevu i donosi rješenje.

Rješenje se dostavlja stranci, Glavnom administratoru Glavnog grada Podgorice, Upravi policije – CB Podgorica – Stanica za JRM, Komunalnoj policiji, Komunalnoj inspekciji i a/a.

ROK za donošenje rješenja je 30 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

ROK za žalbu je 15 dana od dana prijema rješenja, a podnosi se Glavnom administratoru Glavnog grada, preko ovog Organa.

NAPOMENA: Ovo rješenje se odnosi samo na oblast trgovine i zanatstva.

VRSTA POSTUPKA: Upravni postupak.