Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zahtjev za ostvarivanje prava na uvjerenje o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija

STRANKA: Podnosi zahtjev za ostvarivanje prava na uvjerenje o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, uz prilaganje sljedeće dokumentacije:

Popunjen obrazac: Obrazac-17.1 Zahtjev za izdavanje uvjerenja.

ORGAN: Postupa po zahtjevu i izdaje uvjerenje.

ROK: Uvjerenje se izdaje po pravilu isti dan kad je stranka zatražila izdavanje, a najkasnije u roku od 8 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

VRSTA POSTUPKA: Upravni postupak.