Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zahtjev za ostvarivanje prava na ovjeru knjige popisa gostiju

STRANKA: Podnosi zahtjev za ostvarivanje prava na ovjeru knjige POPISA gostiju, uz prilaganje sljedeće dokumentacije:

Popunjen obrazac: Obrazac 29 – Zahtjev za ostvarivanje prava na ovjeru knjige POPISA gostiju,

Fotokopija odobrenja o obavljanju djelatnosti.

ORGAN
: Postupa po zahtjevu na način što podatke podnosioca zahtjeva upisuje u posebnu knjigu djelovodnika, a knjigu gostiju ovjerenu pečatom vraća stranci.

VRSTA POSTUPKA: Neupravni postupak.