Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zahtjev za ostvarivanje prava na rješenje o upisu u Centralni turistički registar po prijavi obavljanja pružanja turističkih usluga koje uključuju sportsko rekreativne i avanturističke aktivnosti

STRANKA: Podnosi zahtjev za ostvarivanje prava na rješenje o upisu u Centralni turistički registar po prijavi obavljanja pružanja turističkih usluga koje uključuju sportsko rekreativne i avanturističke aktivnosti, uz prilaganje sljedeće dokumentacije:

Popunjen odgovarajući obrazac:

Obrazac-15.1 Obrazac prijave za obavljanje turističkih usluga koje uključuju sportsko-rekreativne i avanturističke aktivnosti za privredna društva i pravna lica,

Obrazac-15.2 Obrazac prijave za obavljanje turističkih usluga koje uključuju sportsko- rekreativne i avanturističke aktivnosti za preduzetnike,

Fotokopija polise osiguranja od odgovornosti za slučaj nezgode,
Popunjen obrazac za upis u CTR.

ORGAN: Odlučuje po prijavi nakon izlaska na lice mjesta i zapisnički konstatovanja ispunjenja minimalno tehničkih uslova u pogledu opreme i prostora i donosi rješenje o upisu u Centralni turistički registar.

Rješenje se dostavlja stranci, Komunalnoj inspekciji, Turističkoj organizaciji Podgorice,

Upravi lokalnih javnih prihoda i a/a.

ROK za donošenje rješenja je 8 dana od dana podnošenja prijave.

ROK za žalbu je 15 dana od dana prijema rješenja, a podnosi se Glavnom administratoru Glavnog grada, preko ovog Organa.

NAPOMENA: Ovlašćeni službenik u toku postupka, u zavisnosti od vrste objekta i zahtjeva stranke traži i dodatnu dokumentaciju vezanu za podzakonski akt, posebno sa aspekta legalnosti objekta.

POSTUPAK: U toku postupka po službenoj dužnosti se pribavlja dokaz o registraciji u Centralni registar privrednih subjekata.

VRSTA POSTUPKA: Upravni postupak.