Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zahtjev za ostvarivanje prava na odobrenje za obavljanje pružanja drugih turističkih usluga (u kongresnom, kulturnom, sportskom, golf turizmu, lovnom, ribolovnom, vjerskom i dr.oblicima turizma)

STRANKA: Podnosi zahtjev za ostvarivanje prava na odobrenje za obavljanje pružanja drugih turističkih usluga (u kongresnom, kulturnom, sportskom, golf turizmu, lovnom, ribolovnom, vjerskom i dr.oblicima turizma), uz prilaganje sljedeće dokumentacije:

Popunjen odgovarajući obrazac:

Obrazac-5.1 Zahtjev za izdavanje-zamjenu odobrenja za pružanje turističkih usluga (u kongresnom, kulturnom, sportskom, golf turizmu, lovnom, ribolovnom, vjerskom, kao i drugim oblicima) za privredna društva i pravna lica,

Obrazac-5.2 Zahtjev za izdavanje-zamjenu odobrenja za pružanje turističkih usluga (u kongresnom, kulturnom, sportskom, golf turizmu, lovnom, ribolovnom, vjerskom, kao i drugim oblicima) za preduzetnike,

Dokazi o pravu korišćenja objekta ili površine u zavisnosti o kojoj vrsti usluge se radi,
Popunjen obrazac za upis u CTR.

ORGAN: Odlučuje o zahtjevu i donosi rješenje kojim se odobrava obavljanje turističke djelatnosti. Ukoliko je neophodan izlazak na lice mjesta o istom se sačinjava zapisnik.

Rješenje se dostavlja stranci, Upravi za inspekcijske poslove /Turističkoj inspekciji/, Upravi lokalnih javnih prihoda i a/a.

ROK za donošenje rješenja je 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

ROK za žalbu je 15 dana od dana prijema rješenja, a podnosi se Glavnom administratoru Glavnog grada, preko ovog Organa.

NAPOMENA: Ovlašćeni službenik u toku postupka odlučuje o traženju dodatne dokumentacije (u zavisnosti od vrste usluge) vezanu za podzakonski akt, a ukoliko se traži zamjena rješenja obavezno se traži dodatna dokumentacija vezana za navedene promjene.

POSTUPAK: U toku postupka po službenoj dužnosti se pribavlja dokaz o registraciji u Centralni registar privrednih subjekata.

VRSTA POSTUPKA: Upravni postupak.