Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zahtjev za izdavanje uvjerenja za obavljanje poljoprivredne djelatnosti (staračka naknada)

STRANKA: Podnosi zahtjev za izdavanje uvjerenja da se stranka bavi poljoprivredom i da živi na selu, uz prilaganje sljedeće dokumentacije (u originalu ili ovjerenoj kopiji): Popunjen obrazac: Obrazac 49. Zahtjev za izdavanje uvjerenja za obavljanje poljoprivredne djelatnosti (staračka naknada) Posjedovni list (ukoliko se posjedovni list vodi na bračnog druga dostaviti uvjerenje o kućnoj zajednici) Navedena […]

Zahtjev za izdavanje uvjerenja za obavljanje poljoprivredne djelatnosti (radi upisa u registar poljoprivrednih proizvođača, prodaje na zelenim pijacama)

STRANKA: Podnosi zahtjev za izdavanje uvjerenja o obavljanju poljoprivredne djelatnosti, radi upisa u registar poljoprivrednih proizvođača i prodaje poljoprivrednih proizvoda na zelenim pijacama, uz prilaganje sljedeće dokumentacije (u originalu ili ovjerenoj kopiji): Popunjen obrazac: Obrazac 22. Zahtjev za izdavanje uvjerenja o obavljanju poljoprivredne djelatnosti, Posjedovni list, ili ugovor o zakupu i/ili izjava o ustupanju zemljišta […]

Zahtjev za slobodan pristup informacijama

STRANKA: Podnosi zahtjev za slobodan pristup informacijama, uz prilaganje sljedeće dokumentacije: Popunjen obrazac 7: Zahtjev za slobodan pristup informacijama, koji treba da sadrži: Naziv informacije ili podatke na osnovu kojih se ona može identifikovati; Način na koji se želi ostvariti pristup informaciji; Podatke o podnosiocu zahtjeva (ime, prezime i adresa fizičkog lica ili naziv i […]

Zahtjev za ostvarivanje prava na utvrđivanje vodnih uslova

STRANKA: Podnosi zahtjev za ostvarivanje prava na utvrđivanje vodnih uslova, uz prilaganje sljedeće dokumentacije (originali ili ovjerene kopije): Popunjen obrazac: Obrazac 28, zahtjev za izdavanje vodnih uslova; Osnovne podatke o lokaciji: list nepokretnosti, kopija katastarskog plana, eventualna pripadnost vodnom dobru; Glavni revidovani projekat koji sadrži – opštu dokumentaciju (umjesto originala moguće je dostaviti CD sa […]

Zahtjev za ostvarivanje prava na vodnu dozvolu

STRANKA: Podnosi zahtjev za ostvarivanje prava na vodnu dozvolu, uz prilaganje sljedeće dokumentacije (originali ili ovjerene kopije): Popunjen obrazac: Obrazac 26. Zahtjev za izdavanje vodne dozvole, Rješenje o vodnoj saglasnosti izdato od strane Službe za podršku poljoprivredi i ruralnom razvoju, Glavni revidovani projekat koji sadrži – opštu dokumentaciju (umjesto originala moguće je dostaviti CD sa […]

Zahtjev za ostvarivanje prava na vodnu saglasnost

STRANKA: Podnosi zahtjev za ostvarivanje prava na vodnu saglasnost, uz prilaganje sljedeće dokumentacije (originali ili ovjerene kopije): Popunjen obrazac: Obrazac 27. Zahtjev za izdavanje vodne saglasnosti; Rješenje o utvrđivanju vodnih uslova izdato od strane Službe za podršku poljoprivredi I ruralnom razvoju; Glavni revidovani projekat koji sadrži – opštu dokumentacija (umjesto originala moguće je dostaviti CD […]

Zahtjev za ostvarivanje prava na odobrenje za privremenu prenamjenu poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe

STRANKA: Podnosi zahtjev za ostvarivanje prava za privremenu prenamjenu poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe, uz prilaganje sljedeće dokumentacije (originali ili ovjerene kopije): Popunjen obrazac: Obrazac 31. Zahtjev za prenamjenu zemljišta; Rješenje od nadležnog organa lokalne uprave (Sekretarijat za komunalne poslove) za izdavanje lokacije za postavljanje privremenog objekta ili drugo; Dokaz o vlasništvu nad zemljištem čija […]