Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Kancelarija za rodnu ravnopravnost

Sekretarijat za socijalno staranje / Kancelarija za rodnu ravnopravnost

Kancelarija za rodnu ravnopravnost formirana je u septembru 2021. godine.
Obavlja poslove koji se odnose na unapređenje rodne ravnopravnosti i prava žena, promociju rodno osjetljivog vaspitanja i obrazovanja, unapređenje zaštite od nasilja nad ženama, kao i ravnomjernu zastupljenost žena i muškaraca u svim segmentima društvenog života. Bavi se podsticanjem rodne ravnopravnosti u oblasti rada, socijalne i zdravstvene zaštite, obrazovanja, medija, kulture, sporta, itd.
Sarađuje sa relevantnim institucijama, domaćim i međunarodnim organizacijama.
U nadležnosti Kancelarije je praćenje implementacije Akcionog plana za postizanje rodne ravnopravnosti u Glavnom gradu za period 2023-2025.godine.