Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Kancelarija za prevenciju bolesti zavisnosti

Sekretarijat za socijalno staranje / Kancelarija za prevenciju bolesti zavisnosti

Kancelarija za prevenciju bolesti zavisnosti osnovana je 2003. godine sa ciljem da doprinese razvoju zajednice kroz sprovođenje programa prevencije bolesti zavisnosti, gdje su ciljna grupa djeca, mladi, porodica i društvena zajednica u cjelini.

Glavna aktivnost Kancelarije za prevenciju bolesti zavisnosti je kontinuirana saradnja sa osnovnim i srednjim školama u smislu održavanja predavanja i radionica na području Glavnog grada, kako bi informisali i edukovali učenike/ce o problemu bolesti zavisnosti, načinu prevencije, prepoznavanju bolesti, traženju pomoći i usmjerili ih na zdrave stilove života.

Sarađujemo sa relevantnim institucijama i nevladinim organizacijama koje se bave ovom problematikom, a posebno sa JU za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica, na Kakarickoj gori, kojoj Kancelarija za prevenciju bolesti zavisnosti svakodnevno stoji na raspolaganju za savjetovanje klijenata/kinja, održavanje grupnih terapija na iskustvenoj osnovi, kao i održavanje treninga fizičke aktivnosti.

Kancelarija obezbjeđuje besplatno preuzimanje testova za identifikaciju prisustva psihoaktivnih supstanci u organizmu.