Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zahtjev za slobodan pristup informacijama

STRANKA: Podnosi zahtjev za slobodan pristup informacijama, uz prilaganje sljedeće dokumentacije: Popunjen obrazac: Zahtjev za slobodan pristup informacijama, koji treba da sadrži: Naziv informacije ili podatke na osnovu kojih se ona može identifikovati; Način na koji se želi ostvariti pristup informaciji; Podatke o podnosiocu zahtjeva (ime, prezime i adresa fizičkog lica ili naziv i adresa […]

Inicijativa za otklanjanje nepravilnosti u oblasti puteva

STRANKA: Podnosi inicijativu za otklanjanje nepravilnosti u oblasti puteva i to: Održavanje opštinskih (lokalnih i gradskih ulica) i nekategorisanih puteva, saobraćajnih oznaka i signalizacije. SLUŽBA: Postupa po inicijativi i u slučajevima nenadležnosti istu rješenjem odbija, u slučajevima utvrđene nadležnosti sačinjava zapisnik o inspekcijskom nadzoru, donosi rješenje o otklanjanju nepravilnosti koje se dostavlja subjektu nadzora, kontrola […]

Inicijativa za otklanjanje nepravilnosti u oblasti drumskog saobraćaja

STRANKA: Podnosi inicijativu za otklanjanje nepravilnosti u oblasti drumskog saobraćaja i to: Obavljanja prevoza putnika u gradskom i prigradskom linijskom saobraćaju, pridržavanje registrovanog i objavljenog reda vožnje, auto-taxi prevozu, posjedovanja licence, izvoda iz licence, cjenovnika usluga prevoza ovjeren od strane prevoznika i nadležnog organa lokalne uprave koji je izdao licencu, posjedovanje taxi-legitimacije, da li na […]

Inicijativa za otklanjanje nepravilnosti u oblasti voda

STRANKA: Podnosi inicijativu za otklanjanje nepravilnosti u oblasti voda i to: Eksploatacija i deponovanje riječnih nanosa na vodnom zemljištu, održavanje voda i vodnih dobara od lokalnog značaja, upravljanje vodama javnog vodosnadbijevanja, prikupljanja, prečišćavanja i ispuštanja otpadnih voda i prikupljanja i ispuštanja atmosferskih voda. SLUŽBA: Postupa po inicijativi i u slučajevima nenadležnosti istu rješenjem odbija, u […]

Inicijativa za otklanjanje nepravilnosti u oblasti turizma i ugostiteljstva

STRANKA: Podnosi inicijativu za otklanjanje nepravilnosti u oblasti turizma i ugostiteljstva i to: Ispunjenosti propisanih uslova za obavljanje turističke djelatnosti – turističke usluge koje uključuju sportsko – rekreativne i avanturističke aktivnosti, usluge iznajmljivanja vozila, posjedovanje odobrenja za obavljanje ugostiteljskih djelatnosti – usluge smještaja tipa kamp sa najviše 15 smještajnih jedinica. Posjedovanje rješenja o upisu u […]

Inicijativa za otklanjanje nepravilnosti iz oblasti stanovanja u cilju otklanjanja kvarova na posebnim i zajedničkim djelovima stambene zgrade, obrazovanja organa upravljanja stambenom zgradom, u pogledu pridržavanja utvrđenog kućnog reda, podnošenja godišnjeg izvještaja o korišćenju sredstava za održavanje stambene zgrade skupštini etažnih vlasnika, poslije završetka radova redovnog održavanja stambene zgrade koji su većeg obima, nužnih i hitnih radova na stambenoj zgradi kao i godišnji izvještaj.

STRANKA: Podnosi inicijativu za otklanjanje nepravilnosti iz oblasti stanovanja u cilju otklanjanja kvarova na posebnim i zajedničkim djelovima stambene zgrade, obrazovanja organa upravljanja stambenom zgradom, u pogledu pridržavanja utvrđenog kućnog reda, podnošenja godišnjeg izvještaja o korišćenju sredstava za održavanje stambene zgrade skupštini etažnih vlasnika, poslije završetka radova redovnog održavanja stambene zgrade koji su većeg obima, […]

Inicijativa za vršenje inspekcijskog nadzora u komunalnoj djelatnosti

STRANKA: Podnosi pisanu inicijativu za vršenje inspekcijskog nadzora u komunalnoj djelatnosti i to: Održavanje javne čistoće, prevoza i deponovanja komunalnog i drugog otpada, uređivanja i održavanja pijaca, groblja, parkova, zelenih i drugih javnih površina, javne rasvjete, kontrole radnog vremena, posjedovanje odobrenja za postavljanje montažnih objekata privremenog karaktera, pomoćnih objekata kao i objekata koji se mogu […]