Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Inicijativa za otklanjanje nepravilnosti iz oblasti stanovanja u cilju otklanjanja kvarova na posebnim i zajedničkim djelovima stambene zgrade, obrazovanja organa upravljanja stambenom zgradom, u pogledu pridržavanja utvrđenog kućnog reda, podnošenja godišnjeg izvještaja o korišćenju sredstava za održavanje stambene zgrade skupštini etažnih vlasnika, poslije završetka radova redovnog održavanja stambene zgrade koji su većeg obima, nužnih i hitnih radova na stambenoj zgradi kao i godišnji izvještaj.

STRANKA: Podnosi inicijativu za otklanjanje nepravilnosti iz oblasti stanovanja u cilju otklanjanja kvarova na posebnim i zajedničkim djelovima stambene zgrade, obrazovanja organa upravljanja stambenom zgradom, u pogledu pridržavanja utvrđenog kućnog reda, podnošenja godišnjeg izvještaja o korišćenju sredstava za održavanje stambene zgrade skupštini etažnih vlasnika, poslije završetka radova redovnog održavanja stambene zgrade koji su većeg obima, nužnih i hitnih radova na stambenoj zgradi kao i godišnji izvještaj.

SLUŽBA: Postupa po inicijativi i u slučajevima nenadležnosti istu rješenjem odbija, a u slučajevima utvrđene nadležnosti sačinjava zapisnik o inspekcijskom nadzoru, donosi rješenje o otklanjanju nepravilnosti koje se dostavlja subjektu nadzora, kontrola postupanja subjekta nadzora po donijetom rješenju, sprovodi se izvršenje novčanom kaznom.

ROK: Zakonom utvrđeni ROK za donošenje rješenja je 30 dana, međutim zbog prirode posla i potrebe hitnog otklanjanja nepravilnosti rješenje se u pojedinim slučajevima donosi u kraćem roku.

ROK za žalbu je 8 dana od dana prijema rješenja, a podnosi se Glavnom administratoru, preko ove Službe.

NAPOMENA: Vršenje poslova inspekcijskog nadzora, pored ostalih, u postupku otklanjanja utvrđene nepravilnosti nalaže primjenu Zakona o upravnom postupku i Zakona o prekršajima.

POSTUPAK: Ukoliko se vodi prekršajni postupak (izdavanje prekršajnog naloga i zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka) primjenjuje se Zakon o prekršajima, a ukoliko se vodi upravni postupak primjenjuje se Zakon o upravnom postupku.

VRSTA POSTUPKA: Upravni ili prekršajni postupak.