Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Inicijativa za otklanjanje nepravilnosti u oblasti turizma i ugostiteljstva

STRANKA: Podnosi inicijativu za otklanjanje nepravilnosti u oblasti turizma i ugostiteljstva i to:

  • Ispunjenosti propisanih uslova za obavljanje turističke djelatnosti – turističke usluge koje uključuju sportsko – rekreativne i avanturističke aktivnosti, usluge iznajmljivanja vozila, posjedovanje odobrenja za obavljanje ugostiteljskih djelatnosti – usluge smještaja tipa kamp sa najviše 15 smještajnih jedinica.
  • Posjedovanje rješenja o upisu u Centralni turistički registar za komplementarne ugostiteljske objekte (sobe, turističke apartmane, kuće i stanove, ugostiteljske usluge u seoskom domaćinstvu), ugradnja limitatora na uređajima preko kojih se emituje muzika u ugostiteljskim objektima, nadzor na oglašavanju i reklamiranju turističke i ugostiteljske djelatnosti koje izdaje nadležni organ lokalne uprave, usluživanje alkoholnih pića i napitaka koji sadrže alkohol u ugostiteljskim objektima licima mlađim od 18 godina.

SLUŽBA: Postupa po inicijativi i u slučajevima nenadležnosti istu rješenjem odbija, u slučajevima utvrđene nadležnosti sačinjava zapisnik o inspekcijskom nadzoru, donosi rješenje o otklanjanju nepravilnosti koje se dostavlja subjektu nadzora, kontrola postupanja subjekta nadzora po donijetom rješenju, a u slučaju nepostupanja po mjerama naređenim rješenjem sprovodi se izvršenje o trošku subjekta nadzora.

ROK: Zakonom utvrđeni ROK za donošenje rješenja je 30 dana, međutim, zbog prirode posla i potrebe hitnog otklanjanja nepravilnosti, rješenje se u pojedinim slučajevima donosi u kraćem roku.

ROK za žalbu je 8 dana od dana prijema rješenja, a podnosi se Glavnom administratoru, preko ove Službe.

NAPOMENA: Vršenje poslova inspekcijskog nadzora, pored ostalih, u postupku otklanjanja utvrđene nepravilnosti nalaže primjenu Zakona o upravnom postupku i Zakona o prekršajima.

POSTUPAK: Ukoliko se vodi prekršajni postupak (izdavanje prekršajnog naloga i zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka) primjenjuje se Zakon o prekršajima, a ukoliko se vodi upravni postupak primjenjuje se Zakon o upravnom postupku.

VRSTA POSTUPKA: Upravni ili prekršajni postupak.