Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zahtjev za slobodan pristup informacijama

STRANKA: Podnosi zahtjev za slobodan pristup informacijama, uz prilaganje sljedeće dokumentacije: Popunjen obrazac: Zahtjev za slobodan pristup informacijama, koji treba da sadrži: Naziv informacije ili podatke na osnovu kojih se ona može identifikovati;Način na koji se želi ostvariti pristup informaciji; Podatke o podnosiocu zahtjeva (ime, prezime i adresa fizičkog lica ili naziv i adresa pravnog […]

Zahtjev za kontrolu pritiska u hidrantskoj mreži, za pravna lica

STRANKA: Podnosi pisani zahtjev za kontrolu pritiska u hidrantskoj mreži, po cjenovniku Službe zaštite i spašavanja. SLUŽBA: Razmatra zahtjev, ovlašćeni serviser izlazi na teren i specijalnim uređajima vrši odgovarajuća mjerenja. O utvrđenom stanju hidrantske mreže, nakon uplate, stranka dobija izvještaj. VRSTA POSTUPKA: Neupravni postupak.

Zahtjev za kontrolu i punjenje protivpožarnih aparata, za pravna i fizička lica

STRANKA: Podnosi zahtjev za kontrolu i punjenje protivpožarnih aparata, po cjenovniku Službe zaštite i spašavanja. Pravna lica podnose pisani zahtjev, a fizička lica se mogu obratiti i usmenim zahtjevom. SLUŽBA: Razmatra zahtjev, ovlašćeni serviser vrši kontrolu PP aparata, eventualno punjenje i zamjenu rezervnih djelova, o čemu sačinjava servisni izvještaj. Nakon uplate, stranka dobija garantni listić […]

Zahtjev za ostvarivanje prava na dopremanje vode za pravna i fizička lica

STRANKA: Podnosi zahtjev za ostvarivanje prava na dopremanje vode uz uplatnicu, u skladu sa cjenovnikom. Pravna lica podnose pisani zahtjev, a fizička lica se mogu obratiti i usmenim zahtjevom. SLUŽBA: Odobrava prevoz vode u skladu sa svojim tehničkim i organizacionim mogućnostima. VRSTA POSTUPKA: Neupravni postupak