Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zahtjev za ostvarivanje prava na dopremanje vode za snabdijevanje vodom bezvodnog područja Glavnog grada Podgorice za fizička lica

STRANKA: Podnosi zahtjev za ostvarivanje prava na dopremanje vode preko Štaba za snabdijevanje vodom bezvodnog područja Glavnog grada Podgorice, uz uplatnicu na iznos od 25% pune cijene cistijerne vode.

SLUŽBA: Odobrava prevoz vode u skladu sa svojim tehničkim i organizacionim mogućnostima.

VRSTA POSTUPKA: Neupravni postupak.