Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zahtjev za dežurstvo na javnim skupovima za pravna lica (sportskog, kulturnog ili zabavnog karaktera)

STRANKA: Podnosi pisani zahtjev za dežurstvo na javnim skupovima, po cjenovniku Službe zaštite i spašavanja.

SLUŽBA: Razmatra zahtjev, u skladu sa potrebama stranke, nakon uplate, posada izlazi na dežurstvo.

VRSTA POSTUPKA: Neupravni postupak.