Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zahtjev za kontrolu pritiska u hidrantskoj mreži, za pravna lica

STRANKA: Podnosi pisani zahtjev za kontrolu pritiska u hidrantskoj mreži, po cjenovniku Službe zaštite i spašavanja.

SLUŽBA: Razmatra zahtjev, ovlašćeni serviser izlazi na teren i specijalnim uređajima vrši odgovarajuća mjerenja. O utvrđenom stanju hidrantske mreže, nakon uplate, stranka dobija izvještaj.

VRSTA POSTUPKA: Neupravni postupak.