Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

USVOJEN LOKALNI AKCIONI PLAN ZA MLADE ZA 2024. GODINU 

Zadovoljstvo nam je da saopštimo da je na XI sjednici Skupštine Glavnog grada održanoj u petak 29. marta, usvojen Lokalni akcioni plan za mlade za 2024. godinu. 
Lokalni akcioni plan za mlade predstavlja kvalitetan set mjera i aktivnosti usmjerenih ka davanju što kvalitetnijeg odgovora na stvarne potrebe mladih. S tim u vezi, u narednom periodu očekuje nas veliki broj radionica, predavanja, seminara, kurseva, volonterskih akcija i ukljulivanje mladih u proces donošenja odluka, a pokrivene prioritetne oblasti su: zapošljavanje, preduzetništvo, kultura, sport, zdravlje, volonterizam i dr. 
Podsjećamo, u 2024. godini ćemo aktivno raditi na otvaranju Omladinskih klubova, te na taj način implementirati i sprovoditi brojne aktivnosti u kvalitetnim prostorima namijenjenim mladima. 
U cilju što transparentnijeg djelovanja prema nevladinom sektoru i jačanja lokalne demokratije, usvajanju Lokalnog akcionog plana za mlade za 2024. godinu prethodila je prezentacija aktivnosti iz Plana koje će se sprovoditi sa nevladinim sektorom. 
Izražavamo zadovoljstvo zbog učešća nevladinog sektora u radu Radne grupe za izradu Lokalnog akcionog plana za mlade, prisustva na prezentaciji Plana, a vjerujemo da ćemo naše odnose jačati i u narednom periodu, tokom kreiranja novog Lokalnog akcionog plana za mlade 2025-2026 i njegovog sprovođenja, kao i brojnih drugih oblasti i tema koje su od značaja za unapređenje položaja mladih ljudi. 
Lokalni akcioni plan za mlade za 2024. godinu možete pronaći na sajtu Kancelarije za mlade u dijelu ,,Dokumenta”. 
Nastavljamo da razvijamo Podgoricu po mjeri mladih!

Najnovije aktuelnosti:
Najnoviji aktuelni događaji:
Najnovije servisne informacije: