Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Inkluzivni vodič za puno, dostojanstveno, zagarantovano učešće lica sa invaliditetom u svakodnevnim životnim aktivnostima

Glavni grad preko Sekretarijata za socijalno staranje u kontinuitetu radi na unapređenju kvaliteta života lica sa invaliditetom. Skupština Glavnog grada je usvojila Lokalni plan za unapređenje socijalne inkluzije i razvoj usluga socijalne i dječije zaštite(2020-2023) koji uključuje različite aktivnosti iz domena promocije ljudskih prava, osnaživanja ciljnih grupa, smanjenja diskriminacije…

Predstavljamo vam inkluzivni vodič za puno, dostojanstveno, zagarantovano učešće lica s invaliditetom u svakodnevnim životnim aktivnostima nastao je u okviru Projekta „Moje pravo da znam“. Uradilo ga je Udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju „Staze“, uz podršku Ministarstva za ljudska i manjinska prava Crne Gore.

Preuzmite vodič