Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Budžet

Sekretarijat za finansijske poslove i analizu budžeta / Budžet

Ostala dokumenta vezana za budžet možete pogledati na sljedećem linku:
www.stari.podgorica.me