Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Godina 2024.

Sekretarijat za finansijske poslove i analizu budžeta  / Budžet / Godina 2024.

Godina 2023.

Sekretarijat za finansijske poslove i analizu budžeta / Budžet / Godina 2023.

Ostala dokumenta vezana za budžet za godinu 2023. možete pogledati na sljedećem linku:
www.stari.podgorica.me