Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

PREMJEŠTENE TRI POSUDE ZA ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA – MZ TOLOŠI

Obavještavamo građane MZ “Tološi I” i MZ “Tološi II”, da usljed nelegalno formiranog odlagališta oko posuda za odlaganje komunalnog otpada, te dodatnog problema sa nepropisnim odlaganjem uginulih životinja, što pored neprijatnih mirisa izaziva i mogućnost širenja infektivnih bolesti, tri posude za odlaganje komunalnog otpada koje se nalaze u u Ivangradskoj ulici uz ogradu JU OŠ “Novka Ubović”, premještene su neposredno pored Doma zdravlja.

Apelujemo na građane da  kroz komunikaciju sa predstavnicima MZ “Tološi” i kooperacijom sa nadležnim službama, zajednički bude spriječeno nelegalno odlaganje otpada.

S tim u vezi, sve radnje koje se odnose na nepropisno odloženi otpad pored posuda, građani mogu prijaviti Službi komunalne policije koja vrši inspekcijski nadzor nad poslovima javne čistoće, prevoza i deponovanja komunalnog otpada na teritoriji Glavnog grada Podgorica na broj 067-002-005 ili 020-237-511.

Najnovije aktuelnosti:
Najnoviji aktuelni događaji:
Najnovije servisne informacije: