Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Poziv građanima da uzmu učešće u javnoj raspravi za Nacrt Prostornog plana Crne Gore

Pozivamo građane da uzmu učešće u javnoj raspravi o Nacrtu Prostornog plana Crne Gore i Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu.

Javnu raspravu organizuje Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, u periodu od 29. januara 2024. godine do 29. aprila 2024. godine.

U ovom periodu svi građani mogu dati predloge i sugestije na Nacrt plana. Predlozi, sugestije i komentari mogu se dostavljati putem e-mail-a: ppcg@mdup.gov.me ili direktno na arhivu Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine , IV Proleterske brigade broj 19 – Podgorica, u terminima od 08:00 do 13:00h, zaključno sa 29. aprilom 2024. odine

Centralna javna rasprava će se održati dana 05. februara 2024. godine u zgradi Skupštine Glavnog grada Podgorice (Multimedijalna sala na (II) drugom spratu), sa početkom u 10:00h.

Nacrt planskog dokumenta dostupan je na sajtu Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine: www.gov.me/mdup/javna-rasprava

Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj

Najnovije aktuelnosti:
Najnoviji aktuelni događaji:
Najnovije servisne informacije: