Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Glavni grad: Intenzivirano uređenje grada, molba građanima da čuvaju javne površine

Kako je ranije najavljeno, operativni tim koji čine predstavnici više službi i preduzeća u okviru Glavnog grada intenzivirali su aktivnosti koje se odnose na ambijentalno uređenje Podgorice. Osim toga, zbog povoljnih vremenskih prilika stekli su se uslovi za završetak značajnijih infrastrukturnih projekata zbog čega se na više lokacija izvode radovi na asfaltiranju saobraćajnica uređenju i javnih površina.

Članovi operativnog tima i sve komunalne službe su na terenu i uz asistenciju kolega iz gradskih preduzeća radimo na proljećnom osvježavanju grada. Ranije već, zamijenjene su granitne ploče na mostu Milenijum, uređen mobilijar na Moskovskom mostu, završeno ozelenjavanje šetnih staza i drugih javnih površina, košenje kosina prema rijeci Morači ispod Njegoševog parka, sanirana oštećenja na Kapadžića mostu, Trgu Argentina… Svakodnevno se obilazi teren, evidentiraju određeni nedostaci i u što kraćem roku se radi na njihovom otklanjanju.

Osim toga, evidentirana je i velika količina kabastog otpada koji građani odlažu na nepropisan način, otežavajući tako rad zaposlenih u gradskom preduzeću „Čistoća“.

Zbog toga je intenzivirana saradnja sa kolegama iz Uprave za inspekcijske poslove i Komunalne policije, sa ciljem sankcionisanja počinilaca.

Podsjećamo da su reciklažna dvorišta prostori gdje građani mogu besplatno odložiti pojedine vrste neopasnog i opasnog otpada iz svojih domaćinstava.

Takođe, zainteresovani građani se mogu obratiti slanjem zahtjeva na mail upravljanje.otpadom@cistoca.me, ukoliko žele da im naše ekipe, po pristupačnim cijenama, izvrše uslugu odvoza otpada sa njihovih posjeda.

Kao još jedan vid poziva na saradnju, omogućićemo građanima da kabasti otpad iznose u danima kada su ekipe Čistoće, shodno utvrđenom planu, angažovane u njihovom naselju, uz napomenu da sve informacije mogu dobiti putem telefona 067 207 720.

Služba za odnose sa javnošću

Najnovije aktuelnosti:
Najnoviji aktuelni događaji:
Najnovije servisne informacije: