Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Edukativne radionice za mlade pripadnike RE zajednice

Kancelarija za Rome i Egipćane, koja funkcioniše u okviru Sekretarijata za socijalno staranje Glavnog grada, realizovala je u prethodna dva mjeseca  prvi ciklus edukativnih radionica za djecu romske i egipćanske populacije iz Kampa Konik.

Teme koje su do sada obrađene se odnose na oblast očuvanja životne sredine, pa je sa djecom razgovarano o tome što sve čini svijet oko nas; ko ugrožava i zagađuje našu životnu sredinu; što je to Reciklaža, kako biti mali eko čuvari… Radionice se realizuju u Društvenom centru u Kampu Konik dva puta nedjeljno i okupljaju oko 20 djece predškolskog i školskog uzrasta. “Cilj ovih radionica je bio da djeca na osnovu primjera iz okruženja i svakodnevnog života, ali i na osnovu ogleda i pokaznih materijala dobiju mogućnost da drugim očima gledaju svijet oko sebe, nauče više o okruženju čiji su i oni dio, kao i da se informišu na koji način mogu čuvati svoju životnu sredinu” – saopštila je Hristina Laban, šefica Kancelarije za RE.

Drugi ciklus radionica je u toku i trajaće do kraja februara pa će djeca saznati i naučiti nešzo više i o kulturi stanovanja: “Pravila ponašanja u naseljima”, “Kućni red”; “Svi smo mi dizajneri našeg unutrašnjeg i spoljašnjeg prostora”; “Dom je ogledalo čovjeka” itd.

 “Pored edukativnih radionica, ovi susreti su i  prilika da se učesnicima radionica pruži pomoć pri učenju i izradi domaćih zadataka, kako bi dobili podršku vezanu i za svoje formalno obrazovanje.

Ove aktivnosti se realizuju u okviru šeme malih grantova, koja je obezbijeđena kroz zajednički program Evropske unije i Savjeta Evrope ROMACTED – Promovisanje dobrog upravljanja i osnaživanja Roma na lokalnom nivou, na čijoj je implementaciji Glavni grad partner. Do sada je kroz ovu podršku, u okviru Akcije 2, Glavni grad Podgorica Osnovnoj školi “Božidar Vuković-Podgoričanin” donirao 15 računara za otvaranje “pametne učionice”, gdje se paralelno sa ovim radinicama održavaju radionice za razvijanje dodatnih digitalnih vještina. Uokviru Akcije 1 je u toku  i rad na uređenju prostora između stambenih objekata, kao i ispred Društvenog centra, kako bi se unaprijedio ukupni ambijent u kojem žive stanovnici Kampa Konik.

 U Podgorici se aktivnosti u okviru ROMACTED programa realizuju u Kampu Konik, gdje živi najveći dio romske i egipćanske populacije. Za potrebe odgovora na specifičnosti Kampa Konik i potreba zajednice, ROMACTED metodologija je adaptirana, pa je fokus djelovanja na unaprjeđenju stanovanja, kroz rad sa zajednicom na odgovornijem održavanju stanova koje koriste i zajedničkih prostorija. Pored navedenog, djelovanje je usmjereno i na rad sa mladima i ženama, kako bi se na adekvatan način odgovorilo na njihove potrebe. Kroz aktivnosti se teži i zbližavanju romske i većinske populacije, što se obezbjeđuje kroz organizovanje zajedničkih akcija i inicijativa.

SEKRETARIJAT ZA SOCIJALNO STARANJE

Najnovije aktuelnosti:
Najnoviji aktuelni događaji:
Najnovije servisne informacije: