Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zahtjev za slobodan pristup informacijama

STRANKA: Podnosi zahtjev za slobodan pristup informacijama, uz prilaganje sljedeće dokumentacije: Popunjen obrazac: Zahtjev za slobodan pristup informacijama, koji treba da sadrži: Naziv informacije ili podatke na osnovu kojih se ona može identifikovati; Način na koji se želi ostvariti pristup informaciji; Podatke o podnosiocu zahtjeva (ime, prezime i adresa fizičkog lica ili naziv i adresa […]

Zahtjev za izdavanje rješenja o usklađenosti spoljnog izgleda sa smjernicama Glavnog gradskog arhitekte

STRANKA: Podnosi zahtjev za donošenje rješenja o usklađenosti spoljnog izgleda bespravnog objekta sa smjernicama za usklađivanje spoljnog izgleda iz planskog dokumenta, odnosno smjernicama glavnog gradskog arhitekte, uz prilaganje sljedeće dokumentacije: Popunjen obrazac: Zahtjev za izdavanje rješenja o usklađenosti spoljnog izgleda sa smjernicama Glavnog gradskog arhitekte Izvršno rješenje o legalizaciji Sekretarijata za planiranje prostora i održivi […]

Zahtjev za davanje saglasnosti Glavnog gradskog arhitekte

STRANKA: Podnosi zahtjev za davanje saglasnosti na: idejno rješenje za izgradnju objekta zgrade, trga i ostalih javnih prostora u naseljima; spoljni izgled privremenog objekta, uz prilaganje sljedeće dokumentacije: Popunjen obrazac: Zahtjev za davanje saglasnosti Glavnog gradskog arhitekte, Idejno rješenje u digitalnom formatu.   SLUŽBA: U okviru ispitnog postupka vrši uvid u idejno rješenje objekta, i […]