Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zahtjev za izdavanje rješenja o usklađenosti spoljnog izgleda sa smjernicama Glavnog gradskog arhitekte

STRANKA: Podnosi zahtjev za donošenje rješenja o usklađenosti spoljnog izgleda bespravnog objekta sa smjernicama za usklađivanje spoljnog izgleda iz planskog dokumenta, odnosno smjernicama glavnog gradskog arhitekte, uz prilaganje sljedeće dokumentacije:

  • Popunjen obrazac: Zahtjev za izdavanje rješenja o usklađenosti spoljnog izgleda sa smjernicama Glavnog gradskog arhitekte
  • Izvršno rješenje o legalizaciji Sekretarijata za planiranje prostora i održivi razvoj, koje sadrži smjernice za usklađivanje spoljnog izgleda iz planskog dokumenta,
  • Fotografije bespravnog objekta.

 

SLUŽBA: U okviru ispitnog postupka vrši uvid u fotografije bespravnog objekta i ukoliko zahtjev ispunjava sve uslove, donosi rješenje o usklađenosti spoljnog izgleda bespravnog objekta sa smjernicama za usklađivanje spoljnog izgleda iz planskog dokumenta, odnosno smjernicama glavnog gradskog arhitekte.

Rješenje se dostavlja stranci, po izvršnosti Katastru nepokretnosti i čuva u arhivi Službe.

ROK za donošenje rješenja je 30 dana.

ROK ZA ŽALBU je 15 dana od dana prijema rješenja, a podnosi se Ministarstvu održivog razvoja i turizma, preko ove Službe.

NAPOMENA: Tokom postupka primjenjuje se Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata i Zakon o upravnom postupku.

VRSTA POSTUPKA: Upravni postupak.