Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zahtjev za davanje saglasnosti Glavnog gradskog arhitekte

STRANKA: Podnosi zahtjev za davanje saglasnosti na:

  • idejno rješenje za izgradnju objekta zgrade, trga i ostalih javnih prostora u naseljima;
  • spoljni izgled privremenog objekta, uz prilaganje sljedeće dokumentacije:
  • Popunjen obrazac: Zahtjev za davanje saglasnosti Glavnog gradskog arhitekte,
  • Idejno rješenje u digitalnom formatu.

 

SLUŽBA: U okviru ispitnog postupka vrši uvid u idejno rješenje objekta, i ukoliko zahtjev stranke ne ispunjava sve potrebne uslove za davanje saglasnosti na idejno rješenje, stranci se uručuje obavještenje o rezultatima ispitnog postupka, kojim se ukazuje na potrebne izmjene. Ukoliko stranka ne postupi po obavještenju u propisanom roku, donosi se rješenje o odbijanju zahtjeva za davanje saglasnosti na idejno rješenje. Ukoliko zahtjev ispunjava sve potrebne uslove za davanje saglasnosti, donosi se rješenje o davanju saglasnosti na idejno rješenje.

Rješenje se dostavlja stranci, Direktoratu glavnog državnog arhitekte i čuva u arhivi Službe.

ROK za donošenje rješenja je 15 dana.

ROK ZA ŽALBU je 15 dana od dana prijema rješenja, a podnosi se Ministarstvu održivog razvoja i turizma, preko ove Službe.

NAPOMENA: Tokom postupka primjenjuje se Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata i Zakon o upravnom postupku.

VRSTA POSTUPKA: Upravni postupak.