Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Obavještenje o promociji i prezentaciji Programa podsticajnih mjera za poljoprivredu i ruralni razvoj Glavnog grada za 2024. godinu

Služba za podršku poljoprivredi i ruralnom razvoju obavještava zainteresovanu javnost, poljoprivredne proizvođače i NVO sa teritorije Glavnog grada da će se izvršiti prezentaciju Programa podsticajnih mjera za poljoprivredu i ruralni razvoj Glavnog grada Podgorice za 2024.godinu i to: Brošuru Programa podsticajnih mjera možete pogledati na linku: https://storage-podgorica-me.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2024/03/05125436/BROSURA-PROGRAMA-PODSTICAJNIH-MJERA-.pdf Za sve dodatne informacije se možete obratiti Službi […]

AKCIJA POŠUMLJAVANJA – GORNJI VRANIĆI

Kancelarija za mlade – Sekretarijat za lokalnu samoupravu i saradnju sa civilnim društvom i “Zelenilo” d.o.o. u ponedjeljak, 4. marta od 12h, organizuju akciju pošumljavanja na Gornjim Vranićima. Tokom akcije biće posađeno 120 sadnica jasena i crnog bora. Pozivamo sve zainteresovane sugrađanke i sugrađane da nam se pridruže u zajedničkoj misiji ozelenjavanja našeg grada. Tačnu […]

KANCELARIJA ZA MLADE NASTAVLJA UČEŠĆE U MEĐUNARODNOM PROJEKTU „EUROPE GOES LOCAL” TOKOM 2024. GODINE

Nakon dvogodišnjeg procesa učešća u projektu „Europe goes local”, te održavanja jednog dijela aktivnosti u Glavnom gradu, Kancelarija za mlade će tokom 2024. godine nastaviti svoje učešće u okviru projekta i biti pouzdan partner kroz jačanje odnosa sa međunarodnim organizacijama za mlade.  “Europe Goes Local” projekat ima za cilj da pruži podršku opštinama u cilju […]

JAVNA RASPRAVA – NACRT LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA MLADE 2024. GLAVNOG GRADA PODGORICA

LAPM - Javna rasprava

Gradonačelnica Glavnog grada Podgorica, Zaključkom broj 01-018/24-985 od 05.02.2024. godine, utvrdila je Nacrt Lokalnog akcionog plana za mlade 2024. Glavnog grada Podgorice. 🗣️ Javna rasprava održaće se u elektronskoj, pisanoj i usmenoj formi. 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐥𝐧𝐚 𝐣𝐚𝐯𝐧𝐚 𝐫𝐚𝐬𝐩𝐫𝐚𝐯𝐚 𝐮 𝐮𝐬𝐦𝐞𝐧𝐨𝐣 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐢 𝐨𝐝𝐫ž𝐚ć𝐞 𝐬𝐞 𝐮 𝐳𝐠𝐫𝐚𝐝𝐢 𝐒𝐤𝐮𝐩š𝐭𝐢𝐧𝐞 𝐆𝐥𝐚𝐯𝐧𝐨𝐠 𝐠𝐫𝐚𝐝𝐚 𝐏𝐨𝐝𝐠𝐨𝐫𝐢𝐜𝐚 – 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐬 𝐬𝐚𝐥𝐚 𝐧𝐚 𝐈 𝐬𝐩𝐫𝐚𝐭𝐮, 𝐔𝐥. 𝐍𝐣𝐞𝐠𝐨š𝐞𝐯𝐚 […]

Vrijednost realizovanih radova u mjesnim zajednicama Glavnog grada Podgorica

Sekretarijat za lokalnu samoupravu radi  na stvaranju materijalnih uslova za rad mjesnih zajednica. Od septembra 2023.godine do početka ove godine izvrena je adaptacija šest objekata mjesnih zajednica u vrojednosti od 100.000,00 erura.  Interenet je uveden u MZ Nova Varoš, MZ “Blok V i VI”, MZ “1. maj”, MZ “Tološi I i II”, MZ “Zlatica”, MZ “Proleter”, […]

Obavještenje o pristupačnosti

Sjedište Sekretarijata za lokalnu samoupravu i saradnju sa civilnim društvom Glavnog grada Podgorice na adresi ulica Vuka Karadžića broj 16 trenutno nažalost nije pristupačno za osobe sa invalididetom. Kako bi se unaprijedila pristupačnost, dostupnost i inkluzivnost ovog važnog gradskog organa za sve građane bez obzira na njihove razlike, u Šalter sali Sekretarijata za lokalnu samoupravu […]