Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

UČESTVUJTE U ANKETI I DOPRINESITE POBOLJŠANJU RADA SAVJETA ZA MLADE

Kancelarija za mlade koja funkcioniše u okviru Sekretarijata za lokalnu samoupravu i saradnju sa civilnim društvom, sprovodi anketu radi ispitivanja stavova građana o donošenju nove Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o obrazovanju Savjeta za mlade Glavno grada.  ​

Cilj ankete je prikupljanje podataka kako bi zajedno kreirali podsticajni ambijent za život mladih ljudi, njihovu inkluziju u procesu donošenja odluka, veću participaciju, kao i aktivno učešće u društvenim tokovima kako bi se njihove ideje čule, uvažile i doprinijele sveukupnom poboljšanju statusa mladih u Glavnom gradu.

Anketa je dostupna na linku: https://docs.google.com/forms/d/1pYbWdLmpLdfEH9li_pMM630Kp8wTDrMh1iI4XfCI8Yg/edit

Najnovije aktuelnosti:
Najnoviji aktuelni događaji:
Najnovije servisne informacije: