Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zatvaranje saobraćaja u Ulici 2

ZATVARA SE saobraćaj za sve vrste motornih vozila u Ulici 2, na potezu od Ulice 1 do raskrsnice sa Ulicom 3, u zahvatu DUP-a „Zabjelo 9“, zbog izvođenja radova na izgradnji predmetne ulice, po osnovu obaveza prema investitoru objekata sa UP 51 i UP 54.

Zatvaranje važi za period od 25.12.2023 do 25.01.2024. godine, sa mogućnošću produženja istog.

Najnovije servisne informacije: