Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zatvaranje saobraćaja na dijelu Ulice Joksima Radovića

ZATVARA SE i dalje saobraćaj za sve vrste motornih vozila na dijelu Ulice Joksima Radovića, od raskrsnice sa Ulicom Ilije Plamenca pa do prvog priključka, zbog izvođenja radova na opremanju lokacije – izgradnja parkirne saobraćajnice na UP 32 i 67, u zahvatu DUP-a »Zabjelo 9«, u svemu prema dostavljenoj Situaciji.

Zatvaranje saobraćaja važi za period od 24.04.2024. do 30.04.2024. godine.

Za vrijeme zatvaranja saobraćaja saobraćaj će se odvijati okolnim saobraćajnicama.

Najnovije servisne informacije: