Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zatvaranje saobraćaja na dijelu Ulice Đečevića

ZATVARA SE saobraćaj za sve vrste motornih vozila na dijelu Ulice Đečevića, na potezu od Ulice Vlada Martinovića do raskrsnice sa Ulicom Slobodana Škerovića, zbog izvođenja radova na rekostrukciji predmetne Ulice.

Zatvaranje saobraćaja važi za period od 08.06.2024. do 08.07.2024. godine sa mogućnošću produženja.

Za vrijeme zatvaranja saobraćaja saobraćaj će se odvijati okolnim saobraćajnicama.

Najnovije servisne informacije: