Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zatvaranje saobraćaja na dijelu Ulcinjske ulice

ZATVARA SE saobraćaj za sve vrste motornih vozila na dijelu Ulcinjske ulice, parkiranjem teretnog motornog vozila, zbog izvođenja građevinskih radova na dijelu budućeg stambeno – poslovnog objekta.

Zatvaranje važi za dan 29.12.2023. godine, u vremenu od 10h do 15h. Za vrijeme izvođenja radova, saobraćaj će se odvijati okolnim saobraćajnicama.

SEKRETARIJAT ZA SAOBRAĆAJ

Najnovije servisne informacije: