Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zajedničkim djelovanjem do osnaživanja privrede i izgradnje snažne naučne zajednice

Gradonačelnica Podgorice prof dr. Olivera Injac potpisala je danas memorandum o saradnji sa predstavnicima Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija, Fonda za inovacije Crne Gore, Naučno tehnološkog parka Crne Gore, te Inovaciono- preduzetničkog centra Tehnopolis.

Polazeći od značaja međuinstitucionalnog djelovanja potpisnica i njihovog uticaja na sveukupni društveno-ekonomski razvoj Podgorice i Crne Gore, a u cilju zajedničkog  rada na kreiranju povoljnijeg poslovnog ambijenta, razvoja preduzetništva, nauke, tehnologije, inovacija, te osnaživanja privrede i harmonizacije institucionalnog i strateškog djelovanja, današnji događaj predstavlja važan korak naprijed u postizanju rezultata u pomenutim oblastima.

U tom kontekstu gradonačelnica Olivera Injac istakla je da je Glavni grad apsolutno otvoren za razmjenu ideja, mišljenja, te da je raduje činjenica da su potencijali za saradnju u različitim oblastima brojni. Tokom radnog dijela sastanka Injac je podsjetila na neke od ključnih oblasti kojima je gradska uprava posvećena, kao i projekte koji su u fokusu poput rekonstrukcije nekadašne robne kuće – Podgoričanka, te rekonstrukcije objekta Jusovača, digitalizacije usluga i servisa za građane, kao i razvoja koncepta „pametnog grada“.  Osim toga, Injac je naglasila da će Glavni grad, posebno raditi na povlačenju sredstava iz EU projekata imajući u vidu da je taj segment nedovoljno iskorišćen, uprkos velikim mogućnostima koje se nude. Kako je naglasila Glavni grad će, kao i do sada, biti spreman za podršku kada je u pitanju unapređenje stanja infrastrukture obrazovnih ustanova u Podgorici. Injac je kazala i da će u saradnji sa Ambasadom Slovenije, biti razmotrene mogućnosti za pokretanje projekta „Bezbjedna škola“, kojim bi se povećao stepen bezbjednosti učenika, a gdje bi uloga parnera potpisnika bila veoma važna.  Gradonačelnica je podsjetila i na nedavno potpisan memorandum o saradnji sa Arhitektonskim fakultetom, gdje će u fokusu saradnje, između ostalog biti uključivanje studenata u izradu ideja za buduće Mikro lokacije.

Pozdravljajući inicijativu Glavnog grada da krene putem inovacija i da lokalne potrebe i izazove rješava kroz mehanizme inovacione politike, Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija će, u saradnji sa Fondom za inovacije Crne Gore, Inovaciono-preduzetničkim centrom “Tehnopolis” Nikšić i Naučno-tehnološkim parkom Crne Gore, sa zadovoljstvom pružiti podršku Glavnom gradu u oblikovanju mehanizama podrške inovacionoj zajednici, ali i kreiranju platformi zajedničnih aktivnosti koje će doprinijeti boljem međusobnom razumijevanju i rezultirati, nadamo se, brojnim zajedničkim programima i projektima- poručila je ministarka prosvjete nauke i inovacija prof dr.  Anđela Jakšić Stojanović.

Direktorica  „Fonda za inovacije Crne Gore“ dr Bojana Femić Radosavović, kazala je da je raduje  nastavak saradnje sa Glavnim gradom koja je već uspostavljena od pristupanja Mreži Net Zero cities, ali i saradnje sa Sekretarijatom za preduzetništvo i investicije Glavnog grada. Ona je ukazala na značaj saradnje sa inostranim partnerima, dodajući da već postoji interesovanje Ambasade Finske za povezivanje sa Glavnim gradom u kontekstu rada na projektima osnaživanja biznis zajednice. 

Naučno tehnološki park Crne Gore, čiji završetak se očekuje u maju ove godine, biće bez sumnje važan i prepoznatljiv inkubator ideja i naučnih dostignuća, po kojem će se Podgorica prepoznavati, kazao je izvršni direktor Velibor Bošković. Prema njegovim riječima, saradnja sa Glavnim gradom biće itekako važna za sve zainteresovane strane i očekuje rezultate u bliskoj budućnosti.

U kontekstu korišćenja EU fondova i pozitivnog primjera poslovanja, koje je doprinijelo da Tehnopolis bude kredibilan i poželjan partner i van granica Crne Gore, izvršni direktor Đorđije Malović istakao je da će Inovaciono- preduzetnički centar Tehnopolis biti maksimalno otvoren za saradnju sa Glavnim gradom.

KADROVI: https://www.youtube.com/watch?v=LjpgGZUxGMc

SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU 

Najnovije aktuelnosti:
Najnoviji aktuelni događaji:
Najnovije servisne informacije: