Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Utvrđena jedinstvena lista nevladinih organizacija koje ispunjavaju uslove za učešće u radu Radnih grup za izradu akata iz nadležnosti Glavnog grada

Sekretarijat za lokalnu samoupravu i saradnju sa civilnim društvom donio je Rješenje kojim se utvrđuje rang lista.

Najnovije aktuelnosti:
Najnoviji aktuelni događaji:
Najnovije servisne informacije: