Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Usluga pristupačnog prevoza za OSI nastavlja se do juna 2025. godine

Sekretarijat za socijalno staranje Glavnog grada Podgorica i Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) potpisali su novi ugovor o saradnji kojim je predviđen nastavak pružanja usluge pristupačnog prevoza od vrata do vrata za osobe s invaliditetom na teritoriji Podgorice do juna 2025. godine.

Imajući u vidu izraženu potrebu za postojanjem ovakvog socijalnog servisa, pozitivne komentare korisnika/ca i namjeru Glavnog grada Podgorica – Sekretarijata za socijalno staranje da svakodnevno unapređuje kvalitet života građana, s posebnim fokusom na obezbjeđivanje kvalitetne podrške i socijalnih servisa marginalizovanim grupama stanovništva, u Budžetu Glavnog grada za 2024. godinu obezbijeđeno je 50.000€ kojima će se pružanje usluge finansirati i u narednih godinu dana.

Usluga se pruža bez naknade za korisnike, radnim danima u periodu od 7:00h do 22:00h.

Sekretarijat za socijalno staranje poziva sve osobe s invaliditetom u Podgorici, a koje su zainteresovane za korišćenje usluge, da se jave Sekretarijatu ili UMHCG za detaljnija upustva o načinu i uslovima korišćenja usluge. 

SEKRETARIJAT ZA SOCIJALNO STARANJE

Najnovije aktuelnosti:
Najnoviji aktuelni događaji:
Najnovije servisne informacije: