Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

U toku radovi u Ulici Đečevića na Draču

U toku su radovi na rekonstrukciji Ulice Đečevića na Draču. Riječ je o saobraćajnici dužine oko 280m,od Ulice Vlada Martinovića do Ulice Slobodana Škerovića, koje su ranije takođe rekonstruisane na način koji je prepoznatljiv u starijim gradskim jezgrima, sa kamenim kockama i oblutkom.

Shodno navedenom, glavnim projektom saobraćajnica je definisana kao jednosmjerna, sa dozvoljenim smjerom kretanja od Ulice Vlada Martinovića prema Ulici Slobodana Škerovića, a izuzetak je prvih 20m saobraćajnice gdje je predviđeno dvosmjerno odvijanje saobraćaja kako bi se mogao koristiti parking prostor na početku ulice.

Podsjećamo, radovi čija vrijednost iznosi oko 400 000€, počeli su u maju, a predviđeni rok za završetak je 120 dana.

Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice

Najnovije aktuelnosti:
Najnoviji aktuelni događaji:
Najnovije servisne informacije: