Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

U gradsku kulturu snažnije uključiti osobe sa invaliditetom

U Javnoj ustanovi “Muzeji i galerije Podgorice” održan je tematski konsultativni sastanak o unapređenju i afirmisanju inkluzivnosti gradske kulture.

Direktorica Ivana Ćupić sa službenicima Kancelarije za ljudska prava u Službi gradonačelnice detaljno je razgovarala o pristupačnosti za osobe sa invaliditetom i osobe smanjene pokretljivosti ove gradske ustanove kulture i na koji se način, u različitim fazama, može pružiti odlučniji doprinos stvaranju inkluzivnijih kulturnih prostora za sve građane i građanke Podgorice.

Kultura je značajna sfera života svakog pojedinca, a sve ustanove kulture, uključujući i Muzeje i galerije Podgorice, treba da postanu, u svakom smislu, pristupačnije za osobe sa invaliditetom.

Služba gradonačelnice u sklopu programa “Podgorica, grad ljudskih prava” sprovodi monitoring pristupačnosti objekata koje koriste organi uprave, javne službe, ustanove i privredna društva čiji je osnivač Glavni grad.

Kancelarija za ljudska prava

Najnovije aktuelnosti:
Najnoviji aktuelni događaji:
Najnovije servisne informacije: