Sport

07/07/2020

Po popisu iz 2008. godine u Glavnom gradu Podgorici, registrovani su sljedeći sportski objekti i tereni:

JP „SPORTSKI OBJEKTI“ – PODGORICA
(PJ CENTAR „MORAČA“, PJ „GRADSKI STADION“, PJ STRELIŠTE „LJUBOVIĆ“)

Naziv objekta: Sportski centar „Morača“
Vlasnik: Glavni grad Podgorica-osnivač
Godina izgradnje: 1983. Adaptiran 2005. godine
Lokacija: Nalazi se na desnoj obali rijeke Morača, u zoni koja, sa formiranim sportsko rekreativnim sadržajima, čini značajan segment užeg gradskog centra.
Površina: 25.427 m2

Naziv objekta: Gradski stadion – Podgorica
Vlasnik: Glavni grad – Podgorica
Godina izgradnje: 1947. godine. Rekonstruisan 1980. godine. U 2003. godini započeta izgradnja sjeverne i južne tribine, koje su završene 2006. godine. U toku je izrada tehničke dokumentacije u vezi izgradnje istočne tribine. Do sada je završena I faza u kojoj je izgrađeno 7 redova tribina
Lokacija: Od centra grada udaljen 200 m. Verifikovan je kroz urbanističku dokumentaciju.
Površina: 10.000 m2

Naziv objekta: Streljački centar „Ljubović“
Vlasnik: Glavni grad-Podgorica
Godina izgradnje: 1981.
Lokacija: Uži dio grada
Površina: 5780 m2

Naziv objekta: Fudbalski teren – Mareza
Vlasnik: FK „Budućnost“
Godina izgradnje: 2001.
Lokacija: Širi dio grada -Mareza
Površina: oko 5.000 m2

Naziv objekta: Stadion malih sportova pod Goricom
Vlasnik: Glavni grad –Podgorica
Godina izgradnje:
Lokacija: Uži dio grada
Površina: 6.686 m2

Naziv objekta: Bokserska sala
Vlasnik:
Godina izgradnje: Nema podataka
Lokacija: Uži dio grada – Njegošev park
Površina: 1.000 m2

Naziv objekta: Otvoreni košarkaški teren u Njegoševom parku
Vlasnik: Glavni grad –Podgorica
Godina izgradnje: 1955.
Lokacija: Uži dio grada – Njegošev park
Površina: 1.200 m2

Naziv objekta: Stadion FK „Kom“
Vlasnik: Glavni grad – Podgorica
Godina izgradnje:
Lokacija: Širi dio grada – Zlatica
Površina: 11.363 m2

Naziv objekta: Stadion FK „Zabjelo“
Vlasnik: Glavni grad-Podgorica
Godina izgradnje: 1973.
Lokacija: Širi dio grada – Zabjelo
Površina: 12.500 m2

Naziv objekta: Sportski centar „REX“
Vlasnik: Miko Uzelac
Godina izgradnje:
Lokacija: Gornji Kokoti
Površina: 10.500 m2

Naziv objekta: Teniski tereni „AS“
Vlasnik: Miško Asanović
Godina izgradnje: 1997.
Lokacija: Donji Kokoti
Površina: 6.000 m2

Naziv objekta: Otvoreni sportski tereni pored SC „Morača“
Vlasnik: Glavni grad-Podgorica
Godina izgradnje: 1983. godine
Lokacija: Uži dio grada – pored SC “Morača“
Površina: 15.000 m2

Naziv objekta: Sportski poligon za košarku i rukomet
Vlasnik: Glavni grada – Podgorica
Godina izgradnje: 2006. godine
Lokacija: Širi dio grada- MZ „Zelenika“
Površina: 1.000 m2

Naziv objekta: Sportsko rekreativni centar park Zlatica
Vlasnik: Glavni grad – Podgorica
Godina izgradnje: 2008. godine
Lokacija: Park šuma –Zlatica
Površina: 15.000m2

Naziv objekta: Sportsko-rekreativni tereni na Gorici
Vlasnik: Glavni grad-Podgorica
Godina izgradnje: 2008.
Lokacija: Uži dio grada–brdo Gorica
Površina:

Naziv objekta: Sportski tereni za mali fudbal i košarku
Vlasnik: Glavni grad – Podgorica
Godina izgradnje: 1998. godine
Lokacija: MZ Masline
Površina: 1500 m2

Naziv objekta: Sportski tereni za mali fudbal i košarku
Vlasnik: Glavni grad- Podgorica
Godina izgradnje: 2004. godine
Lokacija: MZ Pobrežje – iza zgrade Razvršja
Površina: 1.000 m2

Naziv objekta: Fudbalski stadion „Crvena Stijena
Vlasnik: Glavni grad – Podgorica
Godina izgradnje: 1964.
Lokacija: Širi dio grada
Površina: 9.176 m2

Naziv objekta: Balon sala za mali fudbal
Vlasnik: Zarija Maraš
Godina izgradnje: 2004.
Lokacija: Širi dio grada (iza Titexa)
Površina: 500 m2

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020