ENG

Sport

07/07/2020

Po popisu iz 2008. godine u Glavnom gradu Podgorici, registrovani su sljedeći sportski objekti i tereni:

JP „SPORTSKI OBJEKTI“ – PODGORICA
(PJ CENTAR „MORAČA“, PJ „GRADSKI STADION“, PJ STRELIŠTE „LJUBOVIĆ“)

Naziv objekta: Sportski centar „Morača“
Vlasnik: Glavni grad Podgorica-osnivač
Godina izgradnje: 1983. Adaptiran 2005. godine
Lokacija: Nalazi se na desnoj obali rijeke Morača, u zoni koja, sa formiranim sportsko rekreativnim sadržajima, čini značajan segment užeg gradskog centra.
Površina: 25.427 m2

Naziv objekta: Gradski stadion – Podgorica
Vlasnik: Glavni grad – Podgorica
Godina izgradnje: 1947. godine. Rekonstruisan 1980. godine. U 2003. godini započeta izgradnja sjeverne i južne tribine, koje su završene 2006. godine. U toku je izrada tehničke dokumentacije u vezi izgradnje istočne tribine. Do sada je završena I faza u kojoj je izgrađeno 7 redova tribina
Lokacija: Od centra grada udaljen 200 m. Verifikovan je kroz urbanističku dokumentaciju.
Površina: 10.000 m2

Naziv objekta: Streljački centar „Ljubović“
Vlasnik: Glavni grad-Podgorica
Godina izgradnje: 1981.
Lokacija: Uži dio grada
Površina: 5780 m2

Naziv objekta: Fudbalski teren – Mareza
Vlasnik: FK „Budućnost“
Godina izgradnje: 2001.
Lokacija: Širi dio grada -Mareza
Površina: oko 5.000 m2

Naziv objekta: Stadion malih sportova pod Goricom
Vlasnik: Glavni grad –Podgorica
Godina izgradnje:
Lokacija: Uži dio grada
Površina: 6.686 m2

Naziv objekta: Bokserska sala
Vlasnik:
Godina izgradnje: Nema podataka
Lokacija: Uži dio grada – Njegošev park
Površina: 1.000 m2

Naziv objekta: Otvoreni košarkaški teren u Njegoševom parku
Vlasnik: Glavni grad –Podgorica
Godina izgradnje: 1955.
Lokacija: Uži dio grada – Njegošev park
Površina: 1.200 m2

Naziv objekta: Stadion FK „Kom“
Vlasnik: Glavni grad – Podgorica
Godina izgradnje:
Lokacija: Širi dio grada – Zlatica
Površina: 11.363 m2

Naziv objekta: Stadion FK „Zabjelo“
Vlasnik: Glavni grad-Podgorica
Godina izgradnje: 1973.
Lokacija: Širi dio grada – Zabjelo
Površina: 12.500 m2

Naziv objekta: Sportski centar „REX“
Vlasnik: Miko Uzelac
Godina izgradnje:
Lokacija: Gornji Kokoti
Površina: 10.500 m2

Naziv objekta: Teniski tereni „AS“
Vlasnik: Miško Asanović
Godina izgradnje: 1997.
Lokacija: Donji Kokoti
Površina: 6.000 m2

Naziv objekta: Otvoreni sportski tereni pored SC „Morača“
Vlasnik: Glavni grad-Podgorica
Godina izgradnje: 1983. godine
Lokacija: Uži dio grada – pored SC “Morača“
Površina: 15.000 m2

Naziv objekta: Sportski poligon za košarku i rukomet
Vlasnik: Glavni grada – Podgorica
Godina izgradnje: 2006. godine
Lokacija: Širi dio grada- MZ „Zelenika“
Površina: 1.000 m2

Naziv objekta: Sportsko rekreativni centar park Zlatica
Vlasnik: Glavni grad – Podgorica
Godina izgradnje: 2008. godine
Lokacija: Park šuma –Zlatica
Površina: 15.000m2

Naziv objekta: Sportsko-rekreativni tereni na Gorici
Vlasnik: Glavni grad-Podgorica
Godina izgradnje: 2008.
Lokacija: Uži dio grada–brdo Gorica
Površina:

Naziv objekta: Sportski tereni za mali fudbal i košarku
Vlasnik: Glavni grad – Podgorica
Godina izgradnje: 1998. godine
Lokacija: MZ Masline
Površina: 1500 m2

Naziv objekta: Sportski tereni za mali fudbal i košarku
Vlasnik: Glavni grad- Podgorica
Godina izgradnje: 2004. godine
Lokacija: MZ Pobrežje – iza zgrade Razvršja
Površina: 1.000 m2

Naziv objekta: Fudbalski stadion „Crvena Stijena
Vlasnik: Glavni grad – Podgorica
Godina izgradnje: 1964.
Lokacija: Širi dio grada
Površina: 9.176 m2

Naziv objekta: Balon sala za mali fudbal
Vlasnik: Zarija Maraš
Godina izgradnje: 2004.
Lokacija: Širi dio grada (iza Titexa)
Površina: 500 m2

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica