Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Služba za informacioni sistem Glavnog grada značajno unapređuje digitalne servise

 

Glavni grad je napravio važan korak u pravcu digitalizacije usluga kada je u pitanju javni prevoz u Podgorici, a udruženim snagama kolega iz Sekretarijata za saobraćaj, gradskog preduzeća “Putevi” i Službe za informacioni sistem Glavnog grada završena je prva faza projekta nakon koje su podaci o javnom prevozu dostupni na Google Maps aplikaciji. Korisnicima je omogućeno da u samoj aplikaciji izaberu opciju javnog prevoza kao sredstvo za dolazak do željene destinacije, nakon čega će im aplikacija ponuditi nekoliko opcija. Takođe, kroz aplikaciju omogućen je uvid u dalji plan putovanja ukoliko putnik presijeda, kao i informacije o broju autobusa koji ih dalje vodi do željenog odredišta, sve informacije koje se odnose na stajalište, koje linije prolaze kroz to stajalište, u koje vrijeme kao i kroz koja sve stajališta prolazi određena linija.  Rukovodilac Službe za informacioni sistem, Nikola Mićunović, istakao je da je sam projekat podrazumijevao prikupljanje podataka sa terena, a između ostalog evidentiranje 20 linija u oba pravca po nekoliko puta, kako bi se prikupile informacije o vremenu prolaska za svaku međustanice. „Na terenu smo radili mapiranje svih stajališta, kao i proračun prosječnog vremena prolaska kroz svako stajalište za svaku liniju u oba smjera. Kako su podaci pristizali sa terena drugi dio tima radio je na njihovoj obradi i pripremi za standardizovani format u kojem su traženi.  Ovo je prva faza gdje smo integrisali sve statičke podatke iz samog sistema javnog gradskog prevoza, a druga faza podrazumijeva uvezivanje uređaja za geolokacijsko pozicioniranje koji se nalaze u autobusima, tako da će građani uskoro imati mnogo preciznije informacije o redu vožnje na osnovu realnog stanja u saobraćaju. Kolege iz Sekretarijata za saobraćaj na čelu sa sekretarom Ninoslavom Kaluđerovićem vrijedno rade na poboljšanju kompletnog sistema funkcionisanja javnog gradskog prevoza i siguran sam da ćemo zajedničkim snagama kroz spoj novih tehnologija i njihovog i iskustva kolega iz gradskog preduzeća izgraditi pouzdan javni prevoz na zadovoljstvo svih.“

Novi portal Glavnog grada pušten je u funkciju, a na samom tehničkom rješenju i dizajnu radili su upravo zapošljeni u Službi za informacioni sistem. „Moja želja je da u značajnoj mjeri angažujemo naše zaposlene ne samo u dijelu koji se odnosi na održavanje sistema već da oni budu nosioci njegovog razvoja. Kao neko ko je do skoro radio u privatnom sektoru kako u kompanijama koje su bile servisno orijentisane i pružale usluge drugim kompanijama tako i u kompaniji u kojoj sam se ja starao o održavanju i razvoju, naučio sam da bez dobrog domaćina nema ni dobrog sistema koliko god vaši spoljni partneri bili dobri. Zato nam je jedan od prioriteta u narednom period upravo edukacija zaposlenih i stvaranje tima koji će se dugoročno starati o sistemu i održavati  kontinuitet rada  na visokom nivou“, dodao je Mićunović.

Podsjećamo, digitalizacija usluga na nivou Glavnog grada je jedan od prioriteta nove gradske uprave i od naredne godine građani će uvjereni smo, osjetiti brojne benefite, upravo zahvaljujući razvoju novih rješenja koja omogućavaju efikasnost u radu i veći kvalitet pružanja usluga.

“Za preko dvije hiljade djece koja su ove godine krenula u prvi razred osnove škole na teritoriji Glavnog grada isplaćena je jednokratna novčana pomoć u iznosu od 50 eur. U odnosu na raniji postupak kada ste morali prilagati razne potvrde i podnositi zahtjev na šalteru, ove godine su građani kroz jednostavan elektronski servis praktično jednim klikom podnijeli zahtjev, a sve ostalo što je bilo neophodno da bi se provjerilo njihovo pravo po ovom osnovu uradili smo po službenoj dužnosti kroz razmjenu podataka sa ostalim institucijama. Na sličan način građani mogu očekivati da će uskoro završavati i neke druge obaveze i na taj način uštedjeti svoje vrijeme” – dodaje Mićunović.

Najnovije aktuelnosti:
Najnoviji aktuelni događaji:
Najnovije servisne informacije: