Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Služba komunalne policije intenzivirala aktivnosti na unapređenju komunalnog reda u Podgorici

Služba komunalne policije Glavnog grada pojačala je aktivnosti na suzbijanju prodaje polovnih automobila na način koji je suprotan odredbama zakonskih i podzakonskih akata kojima je regulisana ova oblast. Naime, prodaja se najčešće vršila na lokacijama za koje nije pribavljeno potrebno odobrenje nadležnog Sekretarijata za komunalne poslove.

Evidentno je da je u Podgorici manje više u svim naseljima izražena prodaja polovnih automobila na javnim površinam, pa se iskristalisala potreba utvrđivanja da li su isti postavljeni u skladu sa odobrenjem, nadležnog Sekretarijata. Služba komunalne policije je u prethodnom periodu, kroz preventivnu aktivnost, ostavljanjem  obavještenja na vozilima, informisala vlasnike istih da uklone vozila sa javnih površina.

Apelujemo na vlasnike vozila izloženih za prodaju, da iste uklone sa javne površine, jer će komunalni policajci preventivne aktivnosti preduzimati narednih nekoliko dana, a odmah potom će pristupiti sankcionisanju vlasnika vozila, bilo da se radi o fizičkim ili pravnim licima.

Takođe apelujemo na sugrađane, vlasnike vozila parkiranih na zelenim, šljunkovitim,  zemljanim i drugim javnim površinama,  koje posebnim propisom nijesu predviđene za tu namjenu, da svoja vozila parkiraju na zakonom propisan način, a u cilju izbjegavanja sankcionisanja za navedenu prekršajnu radnju.

Odredbama zakonskih i podzakonskih akata su propisane kaznene odredbe za prekršaje iz navedenih oblasti i to u zavisnosti od konkretnog prekršaja :  pravnom licu novčanom kaznom u rasponu od 500 eura do 2.000 eura, a fizičko lice, fiksnom novčanom kaznom od 100 eura.

Kako je komunalni red jedan od bitnih faktora koji determiniše kvalitet života,  apelujemo na sugrađane, da zajedničkim naporima ustrajemo na podizanju komunalne discipline u našem gradu na veći nivo.

SLUŽBA KOMUNALNE POLICIJE

Najnovije aktuelnosti:
Najnoviji aktuelni događaji:
Najnovije servisne informacije: